مجله علمی تفریحی بیبیس
0

دانلود کتاب عملگرهای دیراک با ابعاد نامحدود و میدان های کوانتومی فوق متقارن

بازدید 504
  • عنوان: Infinite Dimensional Dirac Operators and Supersymmetric Quantum Fields
  • نویسنده: Asao-Arai
  • حوزه: میدان کوانتومی
  • سال انتشار: 2022
  • تعداد صفحه: 123
  • زبان اصلی انگلیسی
  • نوع فایل: pdf
  • حجم فایل: 1.36 مگابایت

این کتاب از کار من در مورد تجزیه و تحلیل بی‌بعدی در رابطه با مطالعات ریاضی نظریه میدان کوانتومی فوق متقارن است که در سال 1984 شروع شد و هنوز هم ادامه دارد. در طول تحقیق، من یک ساختار ریاضی ذاتی را کشف کردم که برخی از مدل‌ها در نظریه میدان کوانتومی فوق متقارن مشترک هستند. ممکن است به عنوان نظریه عملگرهای دیراک بی‌بعدی در فضای انتزاعی بوزون-فرمیون فوک، محصول تانسور فضای هیلبرت از فضای فوک بوزون انتزاعی و فضای فوک فرمیون انتزاعی مشخص شود. من آن را یکی از مهم ترین نتایج در این تحقیق می دانم که باید بیشتر توسعه یابد. کتاب حاضر به عنوان مقدمه ای برای تحلیل فضای انتزاعی بوزون- فرمیون فوک با کاربرد در نظریه میدان کوانتومی فوق متقارن ریاضی نوشته شده است که میدان جالبی از تحلیل بی‌بعدی را تشکیل می‌دهد. همانطور که در بالا پیشنهاد شد، تأکید بر نظریه عملگرهای دیراک بی‌بعدی است. از آنجایی که عملگرهای دیراک بی‌بعدی ممکن است رابطه‌ای با هندسه بی‌بعدی داشته باشند، ممکن است کتاب از این منظر نیز خوانده شود.

This book originates from my work on infinite-dimensional analysis in relation to mathematical studies of supersymmetric quantum field theory, which started in 1984 and still continues. During the course of the research, I discovered an intrinsic mathematical structure that some models in supersymmetric quantum field theory have in common. It may be characterized as the theory of infinite-dimensional Dirac operators on the abstract boson–fermion Fock space, the tensor product Hilbert space of the abstract boson Fock space and the abstract fermion Fock space. I consider it one of the most important results in this research and to be developed further. The present book is written as an introduction to analysis of the abstract boson– fermion Fock space with applications to mathematical supersymmetric quantum field theory, which forms an interesting field of infinite-dimensional analysis. The emphasis is put on the theory of infinite-dimensional Dirac operators as suggested above. Since infinite-dimensional Dirac operators may have relations to infinitedimensional geometry, the book may be read also from that viewpoint.

این کتاب را میتوانید بصورت رایگان از لینک زیر دانلود نمایید.

Download: Infinite Dimensional Dirac Operators and Supersymmetric Quantum Fields

نظرات کاربران

  •  چنانچه دیدگاه شما توهین آمیز باشد تایید نخواهد شد.
  •  چنانچه دیدگاه شما جنبه تبلیغاتی داشته باشد تایید نخواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

بیشتر بخوانید