مجله علمی تفریحی بیبیس
0

دانلود آهنگ Miles Above از DHARIA با متن و ترجمه

بازدید 106

۳ AM now

الان ۳ صبحه

With you on my mind

و دارم به تو فکر میکنم

A… a… a

‘Cause your aura got me hypnotized

چون هاله تو منو هیپنوتیزم کرده

Mhm… m… m

All the smiles and looks we can’t undo

تمام اون لبخندها و نگاه ها را که نمیتونیم پاکشون کنیم

Make me think you want me too

کاری کن که فکر کنم تو هم منو میخوای

All the stories in your mind

تمام داستان هایی که در ذهن داری

From your lips straight to my heart

از لبانت مستقیم تا قلب من

I’m feeling like you’re hiding miles above, miles above

احساس میکنم تو کیلومتر ها بالاتر، کیلومتر ها بالاتر [در آسمان] پنهان شده ای

That’s the rhythm of a higher love, higher love

این ریتم یک عشق برتره، عشقی برتر

Heart is racing, goes like hi love, hi love

ضربان قلب تندتر میشه، شبیه سلام عشق، سلام عشق

Take my hand and fly me higher, higher

دستم را بگیر رو به بالاتر ها پرواز کن، بالاتر (منم با خودت ببر)

I’m feeling like you’re hiding miles above, miles above

احساس میکنم تو کیلومتر ها بالاتر، کیلومتر ها بالاتر [در آسمان] پنهان شده ای

That’s the rhythm of a higher love, higher love

این ریتم یک عشق برتره، عشقی برتر

Heart is racing, goes like hi love, hi love

ضربان قلب تندتر میشه، شبیه سلام عشق، سلام عشق

Take my hand and fly me higher, higher

دستم را بگیر رو به بالاتر ها پرواز کن، بالاتر (منم با خودت ببر)

۶ AM now

الان ۶ صبحه

Sky is falling down

آسمان در حال سقوطه

(یک اصطلاح رایج که نشان دهنده یک باور هیستریک یا اشتباه که فاجعه قریب الوقوع است)

Mm… naa… a

Almost sunrise in this messy town

تقریبا آفتاب طلوع کرده در این شهر کثیف

Mm… naa… a

What’s on your mind?

چه در ذهن داری؟

You feel it too when we’re together?

وقتی باهم هستیم تو هم احساسش میکنی؟

The way you speak

طرز حرف زدنت

It takes me right back to forever

منو مستقیما به همیشه برمیگردونه

You twist and turn me

منو میچرخونی و میپیچی

Keep on changing like the weather

به تغییرت مثل آب و هوا ادامه بده

I know you’re here

میدونم که اینجایی

And this is stronger than the pressure

و این قوی تر از فشاره

All the smiles and looks we can’t undo

تمام اون لبخندها و نگاه ها را که نمیتونیم پاکشون کنیم

Make me think you want me too

کاری کن که فکر کنم تو هم منو میخوای

All the stories in your mind

تمام داستان هایی که در ذهن داری

From your lips straight to my heart

از لبانت مستقیم تا قلب من

Im feeling like you’re hiding miles above, miles above

احساس میکنم تو کیلومتر ها بالاتر، کیلومتر ها بالاتر [در آسمان] پنهان شده ای

That’s the rhythm of a higher love, higher love

این ریتم یک عشق برتره، عشقی برتر

Heart is racing, goes like hi love, hi love

ضربان قلب تندتر میشه، شبیه سلام عشق، سلام عشق

Take my hand and fly me higher, higher

دستم را بگیر رو به بالاتر ها پرواز کن، بالاتر

I’m feeling like you’re hiding miles above, miles above

احساس میکنم تو کیلومتر ها بالاتر، کیلومتر ها بالاتر [در آسمان] پنهان شده ای

That’s the rhythm of a higher love, higher love

این ریتم یک عشق برتره، عشقی برتر

Heart is racing, goes like hi love, hi love

ضربان قلب تندتر میشه، شبیه سلام عشق، سلام عشق

Take my hand and fly me higher, higher

دستم را بگیر رو به بالاتر ها پرواز کن، بالاتر (منم با خودت ببر)

Summer on repeat

تابستان در تکراره

Maybe you could take me back

شاید بتونی منو برگردونی

August diaries

خاطرات آگوست

Aaaa…

More than memories

چیزی بیشتر از خاطره

Take my story right now

همین الان داستان منو بگیر

Give it to the seas

و اونو به دریاها بده

Im feeling like you’re hiding miles above, miles above

احساس میکنم تو کیلومتر ها بالاتر، کیلومتر ها بالاتر [در آسمان] پنهان شده ای

That’s the rhythm of a higher love, higher love

این ریتم یک عشق برتره، عشقی برتر

Heart is racing, goes like hi love, hi love

ضربان قلب تندتر میشه، شبیه سلام عشق، سلام عشق

Take my hand and fly me higher, higher

دستم را بگیر رو به بالاتر ها پرواز کن، بالاتر

I’m feeling like you’re hiding miles above, miles above

احساس میکنم تو کیلومتر ها بالاتر، کیلومتر ها بالاتر [در آسمان] پنهان شده ای

That’s the rhythm of a higher love, higher love

این ریتم یک عشق برتره، عشقی برتر

Heart is racing, goes like hi love, hi love

ضربان قلب تندتر میشه، شبیه سلام عشق، سلام عشق

Take my hand and fly me higher, higher

دستم را بگیر رو به بالاتر ها پرواز کن، بالاتر (منم با خودت ببر)

نظرات کاربران

  •  چنانچه دیدگاه شما توهین آمیز باشد تایید نخواهد شد.
  •  چنانچه دیدگاه شما جنبه تبلیغاتی داشته باشد تایید نخواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

بیشتر بخوانید