مجله علمی تفریحی بیبیس
0

دانلود آهنگ Slumber Party از Ashnikko و Princess Nokia با متن و ترجمه

بازدید 62988

I’m not shy, I’ll say it
من خجالتی نیستم، الان میگمش

I’ve been picturing you naked
جدیدا همش مدام تو رو اونطوری تصورت میکردم

I’m a little faded
من یکم کمرنگ شدم

You look like a f—in’ paintin’
تو شبیه یه نقاشی میمونی

Big doe eyes, amazin’
چشمای گِردت، فوق العادن

She’s everything I’ve been prayin’
اون دختره تمام چیزیه که آرزو میکردم داشته باشم

My heart palpitation
قلبم به تپش میوفته

She looks like the type to break it
اون دختره از اوناش بنظر میاد که قلبمو میشکنه

Me and your girlfriend playin’ dress up at my house
منو دوستت داریم بازی میکنیم

I gave your girlfriend cunnilingus on my couch
من دوستت رو گذاشتم روی کاناپه ام

She cute, kawaii, hentai b—-ies that excites me
اون کیوته، تازه، منو هیجان زده میکنه

I think she really likes me, ask politely, can I? (woo-hoo-ooh)
فکر میکنم اون واقعا دوستم داره، با احترام میپرسم، میتونم که-؟ (وو هو-اوهو)

 (Ooh, ooh, ooh) slumber party
(اوه اوه) پارتیِ خواب

(Ooh, ooh, ooh) slumber party
(اوه اوه) پارتیِ خواب

(Ooh, ooh, ooh) slumber party
(اوه اوه) پارتیِ خواب

(Ooh, ooh, ooh) slumber party
(اوه اوه) پارتیِ خواب

Uh, it’s getting hot in here
آه، اینجا داره گرم میشه

I’m the Nelly in the party with some rocks for ears (so hot in here)
من نِلی ام توی پارتی با چندتا سنگ واسه گوش ها (خیلی داغه اینجا)

I’m a slave for you, baby, Ms. Britney Spears
من مال توام، بیبی، خانم بریتنی اسپیرز

I’m a Clover, she a Toros, bring it on for cheers
من یه گل شبدرم، اونم یه توروس (اسم گله)، بیارش وسط واسه خوشگذرونی

And I’m s–y like Christina when I dip it low
و من مثل کریستینا جذابم وقتی

Not an H-town girl, but I rodeo
یه دختر اهل شهر نیستم، ولی من سواری میکنم

Yippee ki-yay, welcome to the show
ییپی کی-یای، خوش اومدی به

It’s an all girl party, clothing optional
این یه پارتیِ دخترونست، لباس پوشیدن انتخابیه

Me and your girlfriend playin’ dress up at my house
منو دوستت داریم بازی میکنیم

I gave your girlfriend cunnilingus on my couch
من دوستت رو گذاشتم

She cute, kawaii, hentai b—ies that excites me
اون کیوته، تازه، منو هیجان زده میکنه

I think she really likes me, ask politely, can I? (woo-hoo-ooh)
فکر میکنم اون واقعا دوستم داره، با احترام میپرسم، میتونم که-؟ (وو هو-اوهو)

 (Ooh, ooh, ooh) slumber party
(اوه اوه) پارتیِ خواب

(Ooh, ooh, ooh) slumber party
(اوه اوه) پارتیِ خواب

(Ooh, ooh, ooh) slumber party
(اوه اوه) پارتیِ خواب

(Ooh, ooh, ooh) slumber party
(اوه اوه) پارتیِ خواب

My girl look like Wednesday Addams
دوستم شبیه وندزدی آدامز عه

Eyes go black when she o—-s
چشماش مشکی میشه وقتی به نهایت لذت میرسه

Hide your back, she likes to stab them
پشتتو قایم کن، اون دوست داره چاقو بزنه بهش

My butt cheeks, she likes to grab ’em
لُپِ پشتمو، اون دوست داره بگیرشون

Matching pajama birthday suits
پیژامه های ست، کت های تولد

Her spit taste just like juicy fruit
طعمِ آب میوه میده

She did that thing she usually do
اون چیزی که همیشه می کنه رو انجام داد

Spell my name with her tongue, like (Uh)
تلفظ می کنه اسممو با زبونش، مثلِ (آه)

Me and your girlfriend playin dress up at my house
منو دوستت داریم بازی میکنیم

I gave your girlfriend cunnilingus on my couch
من دوستت رو گذاشتم

She cute, kawaii, hentai b—ies that excites me
اون کیوته، تازه، منو هیجان زده میکنه

I think she really likes me, ask politely, can I? (woo-hoo-ooh)
فکر میکنم اون واقعا دوستم داره، با احترام میپرسم، میتونم که-؟ (وو هو-اوهو)

 (Ooh, ooh, ooh) slumber party
(اوه اوه) پارتیِ خواب

(Ooh, ooh, ooh) slumber party
(اوه اوه) پارتیِ خواب

(Ooh, ooh, ooh) slumber party
(اوه اوه) پارتیِ خواب

(Ooh, ooh, ooh) slumber party
(اوه اوه) پارتیِ خواب

Im shy
من خجالتیم

I’m so shy
من خیلی خجالتیم

نظرات کاربران

  •  چنانچه دیدگاه شما توهین آمیز باشد تایید نخواهد شد.
  •  چنانچه دیدگاه شما جنبه تبلیغاتی داشته باشد تایید نخواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.