مجله علمی تفریحی بیبیس
0

دانلود کتاب راهنمای مدیریت و برنامه ریزی بیمارستان

بازدید 480
  • عنوان کتاب: A Guide to Hospital Administration and Planning
  • نویسنده: Dinesh Bhatia
  • حوزه: مدیریت بیمارستان
  • سال انتشار: 2023
  • تعداد صفحه: 277
  • زبان اصلی: انگلیسی
  • نوع فایل: pdf
  • حجم فایل: 9.69 مگابایت

خوشحالیم که مقدمه کتابی را با عنوان مدیریت و برنامه ریزی بیمارستان می نویسیم. این کتاب مجموعه‌ای از آثار متخصصان حوزه‌های مختلف شاغل در صنعت مراقبت‌های بهداشتی، از برنامه‌ریزی بیمارستان تا انسان با کیفیت است.
پیری و خدمات بالینی برای مدیریت بلایا از زمان سازمان بهداشت و درمان
این منطقه بسیار متنوع، حساس و پیچیده است که نیازمند یک برنامه ریزی دقیق و بی عیب و نقص است. این سازه نه تنها باید از نظر عملیاتی کارآمد باشد، بلکه برای ساکنان و بازدیدکنندگان آن نیز ایمن باشد. کتاب با معرفی مختصری از بخش مراقبت های بهداشتی در سطوح مختلف شروع می شود. همچنین تلاش می‌کند تا توجیه کند که چگونه تغییر چشم‌انداز مراقبت‌های بهداشتی راه را برای ایجاد یک تخصص معاصر و همیشه در حال تحول در برنامه‌ریزی و طراحی بیمارستان، که ماهیت پویا دارد و مستلزم بهبود و به‌روزرسانی مداوم است، هموار کرده است.
این کتاب به گونه ای طراحی شده است که از نظر بالینی و غیر بالینی جدا می شود
مفاهیم به طور جداگانه طبقه بندی شده اند و استانداردها و دستورالعمل های مربوطه آنها در هنگام توصیف مفاهیم برنامه ریزی گنجانده شده است. مناطق بحرانی یک بیمارستان مانند ICU و CCU به طور خاص به عنوان الزامات عملیاتی و سطح پیچیدگی های مختلف مورد نیاز شرح داده شده است.
فصلی در مورد جنبه های امنیتی و مدیریت بلایا نیز بر اساس سناریوی فعلی در سطح جهانی به طور کامل پیش بینی شده است. مسائل و مدیریت عفونت اکتسابی بیمارستانی بر اساس ارتباط و کاربرد آن در آن حوزه خاص در فصول مختلف مورد بحث قرار گرفته است. علاوه بر این، کتاب مفهوم بیمارستان های خودپایدار سبز و دوستدار محیط زیست را معرفی می کند. این کتاب همچنین بر الزامات برنامه ریزی و ملاحظات قانونی مطابق با “راهنماهای ایمنی بین المللی بیمار” تمرکز دارد.
ما معتقدیم که این کتاب برای پزشکان، محققان و محققانی که در زمینه مدیریت بیمارستان یا مدیریت مراقبت های بهداشتی کار می کنند بسیار سودمند خواهد بود.
مهندسی زیست پزشکی، مطالعات دندانپزشکی، دوره های پیراپزشکی و صنایع مربوطه. افرادی که در زمینه مراقبت های بهداشتی، بیمه درمانی، سیاست گذاری فعالیت می کنند
اعتباربخشی و مدیریت کیفیت از دانش بیشتری از این کتاب بهره می‌برد.
از ویژگی‌های مهم کتاب می‌توان به تلفیق اصول تکنیک‌های مدیریت پروژه و پیاده‌سازی آن در یک بیمارستان اشاره کرد. یادداشت هایی در مورد برنامه ریزی تسهیلات با توجه به استانداردها و دستورالعمل های بین المللی پیشنهاد شده توسط سازمان هایی مانند ASHRAE، JCI، WHO و LEED ارائه می دهد. این کتاب شامل مطالعات موردی و شیوه های خوب سازمان های مراقبت های بهداشتی در سطح جهانی و روش شناسی آنها می باشد. چندین تصویر مربوط به بخش‌ها و حوزه‌های عملکردی مختلف، تکمیل کننده توضیحات نظری، برای درک بهتر مخاطبان به کتاب اضافه شده است.

We are happy to write the preface for the book entitled “Hospital Administration and Planning.” This book is a compilation of work by experts from different domains working in the healthcare industry, ranging from hospital planning to quality man
agement, and clinical services to disaster management. Since healthcare organiza
tion is a very diverse, sensitive, and intricate area, it demands a thorough and flawless planning. The structure should not only be operationally efficient, but also be safe for its occupants and visitors. The book starts with a brief introduction of the healthcare sector at different levels. It also attempts to justify how the changing healthcare landscape has paved the way for establishing a contemporary and ever-evolving specialty of hospital planning and designing, which is dynamic in nature and requires continuous improvements and updates frequently.
This book has been planned in a way wherein clinical and nonclinical depart
ments have been separately classified and their respective standards and guidelines have been incorporated while describing the planning concepts. Critical areas of a hospital such as ICU and CCU have been detailed specifically as the operational requirements and level of different sophistication required.
A chapter on security aspects and disaster management has also been thoroughly envisioned based on the current scenario at global level. Issues and management of hospital-acquired infection have been discussed in different chapters based on its relevance and application in that particular area. Further, the book introduces the concept of green and eco-friendly self-sustainable hospitals. The book also focuses on the planning requirements and statutory considerations as per the “International Patient Safety Guidelines.”
We believe that the book would immensely benefit the clinicians, scholars, and researchers working in the field of hospital administration or healthcare manage
ment, biomedical engineering, dental studies, paramedical courses, and relevant industries. People working in the field of healthcare, health insurance, policy mak
ing, accreditation, and quality management would avail additional knowledge from this book.
The important features of the book include the incorporation of the fundamentals of project management techniques and its implementation in a hospital setup. It provides notes on the planning of facilities with respect to international standards and guidelines suggested by organizations such as the ASHRAE, JCI, WHO, and LEED. The book includes case studies and good practices of healthcare organiza¬tions at global level and their methodology. Several illustrations pertaining to the different departments and functional areas, complementing theoretical explanation, have been added to the book to provide better understanding to the audience.

این کتاب را میتوانید بصورت رایگان از لینک زیر دانلود نمایید.

Download: A Guide to Hospital Administration and Planning

نظرات کاربران

  •  چنانچه دیدگاه شما توهین آمیز باشد تایید نخواهد شد.
  •  چنانچه دیدگاه شما جنبه تبلیغاتی داشته باشد تایید نخواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.