مجله علمی تفریحی بیبیس
0

دانلود آهنگ Monster از Shawn Mendes و Justin Bieber با متن و ترجمه

You put me on a pedestal and tell me I’m the best

تو منو بذار رو یه پایه و بگو که من بهترین هستم

Raise me up into the sky until I’m short of breath (Yeah)

تا زمانی که نفسم بند بیاد، منو در آسمان بلند کن (اره)

Fill me up with confidence, I say whats in my chest

به من اعتماد کن، من بهت میگم چه چیزی (رازی) توی سینم دارم

Spill my words and tear me down until there’s nothing left

کلمه های منو بریز بیرون و منو نابود کن، تا جایی که چیزی باقی نمونه

Rearrange the pieces just to fit me with the rest, yeah

تکه‌های پازل رو فقط برای اینکه منو با بقیه جا به جا کنه درست میکنه، آره

But what if I, what if I trip?

اما اگه من برم چی؟

What if I, what if I fall?

اگه من بیافتم چی؟

Then am I the monster?

پس من هیولا هستم؟

Just let me know

فقط بهم بگو

And what if I, what if I sin?

و اگه من گناه کنم چی؟

And what if I, what if I break? Yeah

و اگه من بزنم چی میشه؟ آره

Then am I the monster? Yeah

پس من هیولا هستم؟ آره

Just let me know, yeah

فقط بهم خبر بده، آره

I was fifteen when the world put me on a pedestal

پانزده سالم بود که دنیا منو روی یک پایه قرار داده بود

I had big dreams of doin’ shows and making memories

من آرزو و رویاهای بزرگی داشتم که نمایش های خودمو نشون بدم و خاطراتی رو بسازم

Made some bad moves tryna act cool, upset by their jealousy

چندتا حرکت بد انجام دادم که باحال رفتار کنه، که حسادت آنها رو ناراحت کرده بود

Lifting me up (Lifting me up), lifting me up (Yeah)

بلند کردن من (بلند کردن من)، بلند کردن من (آره)

And tearing me down (Down), tearing me down (Down, down)

و پاره کردن من (پایین)، پاره کردن من (پایین، پایین)

I’ll take responsibility for everything Ive done (Yeah)

من مسئولیت هر کاری که انجام داده‌ام رو قبول میکنم (اره)

Holding it against me (Yeah) like you’re the holy one (Yeah)

نگه داشتن آن بر علیه (در برابر) من (اره)، مثل تو که مقدس است (اره)

[Pre-Chorus: Justin Bieber]

فروش ویژه لپ تاپ به مدت محدود | آداک

I had a chip on my shoulder, had to let it go

یه تراشه روی شونه ام داشتم، باید بیخیالش می‌شدم

‘Cause unforgiveness keeps them in control

چون نبخشیدن اونا رو کنترل میکنه

I came in with good intentions then I let it go

من با نیت خوب اومدم اینجا پس گذاشتم بره

And now I really wanna know

و حالا واقعا میخوام بدونم

What if I, what if I trip? (Oh)

اگه من برم چی؟

What if I, what if I fall? (I fall)

اگه من بیافتم چی؟

Then am I the monster? (Am I the monster?)

پس من هیولا هستم؟ (من هیولام؟)

Just let me know (Let me know)

فقط بهم بگو

متن و معنی موزیک Monster از شان مندز و جاستین بیبر

And what if I, what if I sin? (Oh)

و اگه من گناه کنم چی؟

And what if I, what if I break?

و اگه من خرد (بشکنم) چی میشه؟ آره

Then am I the monster? (Am I the monster?)

پس من هیولا هستم؟ (من هیولام؟)

Just let me know (Oh, please just let me know, yeah)

فقط بهم خبر بده (بهم بگو)، آره (اوه، لطفا فقط بهم خبر بده (بهم بگو بدونم)، آره)

La-da-da-duh-duh (But what if I fall?)

لا-دا-دا-دوه-دوه (duh به زبان کروات معنای روح میده) (اما اگه من بیفتم چی؟)

La-da-da-duh-duh-duh-na

لا-دا-دا-دوه-دوه-نه

La-da-da-da-duh-duh

لا-دا-دا-دا-دوه-دوه

La-da-da-duh-duh-duh-na

لا-دا-دا-دوه-دوه-دوه-نه

La-da-da-duh-duh (Please dont let me fall)

لا-دا-دا-دوه-دوه (لطفا نذار (اجازه نده) بیافتم)

La-da-da-duh-duh-duh-na

لا-دا-دا-دوه-دوه-دوه-نه

La-da-da-da-duh-duh (Oh, please don’t let me fall)

لا-دا-دا-دوه-دوه-دوه (اوه، لطفا نذار (اجازه نده) بیافتم)

La-da-da-duh-duh-duh-na

لا-دا-دا-دوه-دوه-دوه-نه

نظرات کاربران

  •  چنانچه دیدگاه شما توهین آمیز باشد تایید نخواهد شد.
  •  چنانچه دیدگاه شما جنبه تبلیغاتی داشته باشد تایید نخواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

بیشتر بخوانید